Hemşirelik Fakültesi

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

1- Doç.Dr. Kamile Altuntuğ (Başkan)

2- Dr. Öğr.Üyesi Bilgen Özlük

3- Öğr. Gör. Aliye Çayır

4- Öğr. Gör. Fatma Özkal

5- Öğr. Gör. Ayşe Uçar