Hemşirelik Fakültesi

Spor Komisyonu

  1. Dr. Öğr. Üyesi Vesile KOÇAK (Başkan)
  2. Öğr. Gör. Fatımatüzzehra GENÇ
  3. Arş. Gör. Yeşim ANIK
  4. Arş. Gör. Fatma YENER ÖZCAN
  5. Öğrenci Temsilcisi