TR | EN

Yayın Komisyonu

1- Prof. Dr. Filiz Hisar (Başkan)

2- Dr.Öğr.Üyesi Raheleh Sabetsarvestani

3- Öğr. Gör. Elanur Kaleci

4- Öğr. Gör. Kübra Sultan Dengiz

5- Ar. Gör. Vesile Koçak

6- Ar. Gör. Muradiye Aldem Budak

7- Ar. Gör. Maide Yeşilyurt

8- Ar. Gör. Fatma Yener Özcan