Hemşirelik Fakültesi

Mesleki Uygulama Dersi Komisyonu

1-Dr.Öğr.Üyesi Nesibe Günay Molu (Başkan)

2- Dr. Öğr.Üyesi Hamide Aygör

3- Öğr. Gör. Ayşe Uçar