TR | EN

Dekanın Mesajı

Uluslararası Hemşirelik Konseyi (ICN) hemşireliği “ bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yardım eden ve hastalık halinde iyileştirme ve rehabilite etmeyi sağlayan bir meslek grubu” olarak tanımlamaktadır. Fakültemiz bu doğrultuda; bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş; bakım, eğitim, araştırma, yönetim, danışmanlık ve liderlik rollerini etkin olarak gerçekleştiren hemşirelerin yanı sıra, akademik alanda çalışan hemşirelerin yetişmesini sağlamak, temel hemşirelik eğitiminin ve hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunmak için bilimsel araştırmalara önderlik edecek çağdaş ve evrensel değerleri benimsemiş, girişimci ve sağlık alanında yetkin nitelikli hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yüksek Öğretim Kurumu’nun 14.12.2012 tarih ve 54412 sayılı yazısı gereğince açılan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde eğitime başlamış ve iki dönem mezun vermiştir. Hemşirelik Fakültesi, 14.05.2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 06.07.2018 tarihli ve 2018/12001 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanması ile kurulmuş ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri Hemşirelik Fakültesi’ne aktarılmıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde eğitim-öğretim 22 öğretim elemanı ile sürdürülmektedir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Hemşirelik Anabilim Dalı (tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora programları) lisansüstü eğitimleri de öğretim üyelerimiz tarafından yürütülmektedir.

Prof. Dr. Emel EGE

DEKAN V.