Hemşirelik Fakültesi

Sıfır Atık Komisyonu

Komisyon üyeleri
  1. Doç. Dr. Serpil YÜKSEL (Başkan)
  2. Arş. Gör. Yeşim ANIK (raportör)
  3. Arş. Gör. Maide YEŞİLYURT (Bşk. Yrd.)
  4. Fatma Nur GEÇİGÖZ (Birinci Sınıf Öğrencisi)
  5. Esma Gül BABADOSTU (İkinci Sınıf Öğrencisi)
  6. Ufuk YALÇINKAYA (Üçüncü Sınıf Öğrencisi)
  7. Dinçay İŞKAL (Dördüncü Sınıf Öğrencisi)
Komisyon çalışma usul ve esasları için tıklayınız.