Hemşirelik Fakültesi

Müfredat Güncelleme Komisyonu

1-Dr. Öğr. Üyesi Selda Arslan (Başkan)

2-Dr. Öğr. Üyesi Semra Köse

3- Dr.Öğr.Üyesi Raheleh Sabetsarvestani

4- Ar. Gör. Kübra Nur Köse

5- Ar. Gör. Yeşim Anık

6- Ar. Gör. Maide Yeşilyurt

7- Ar. Gör. Muradiye Aldem Budak