Hemşirelik Fakültesi

Lisans Eğitimi Komisyonu

Komisyon üyeleri
 1. Dr. Öğr. Üyesi Selda ARSLAN (Başkan)
 2. Dr. Öğr. Üyesi Nesibe GÜNAY MOLU
 3. Dr. Öğr. Üyesi Semra KÖSE (Bşk. Yrd)
 4. Dr. Öğr. Üyesi Raheleh SABETSARVESTANİ
 5. Dr. Öğr. Üyesi Hamide AYGÖR
 6. Öğr. Gör. Kübra Sultan DENGİZ
 7. Öğr. Gör. Zeynep SAÇIKARA
 8. Öğr. Gör. Arzu USLU
 9. Arş. Gör. Yeşim ANIK (raportör)
 10. Arş. Gör. Muradiye ALDEM BUDAK
 11. Arş. Gör. Maide YEŞİLYURT
 12. Arş. Gör. Kübra Nur KÖSE
 13. Öğrenci İşleri Şefi
 14. Yunus İVDİL (ikinci sınıf)
 15. Kübra KARAKUŞ (üçüncü sınıf)
 16. Rabia Gökçen YILDIZ (dördüncü sınıf)

Komisyon çalışma usul ve esasları için tıklayınız.