Hukuk Fakültesi

Hakkında

Hukuk Fakültemiz 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  2015/8052  sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Fakültenin öğrenci alınmayan fakat eğitime destek veren Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olmak üzere 2 bölümü vardır. Hukuk Fakültesi, hukukla ilgili tüm alanlarda çalışacak ve hukuk danışmanı, yargıç, savcı ve avukat olarak görev yapacak nitelikli insan gücü yetiştirme amacını gütmekte olup özel hukuk ve kamu hukuku konularında uzmanlaşmış hukukçu yetiştirmektedir. Hakim ve savcılık sınavlarına katılacak mezunlarımız, bu sınavlarda başarılı olarak hakim ve savcı olmaya hak kazanmaktadırlar. Stajlarını tamamlayan mezunlar da serbest avukat olarak mesleki yaşamlarına başlamaktadırlar.

Fakültemizin amacı, etkin bir hukuk sistemi oluşturulmasına katkı sağlayabilecek, evrensel hukuku özümseyen, hukuk ve adalet bilincinin benimsenmesine ve bu bilincin toplumda yaygınlaştırılmasına hizmet edebilecek, ülkemizdeki ve dünyadaki hukuku doğru okuyabilecek ve bu gelişmelere yön verebilecek tarafsız hukukçular yetiştirmektir. 

Öncelikli hedefimiz toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek hukukçuları yetiştirmek, alanında uzman ve ekol oluşturabilecek rekabetçi bir akademik kadro ile mezunlarının ayırt edilebildiği ve tercih edildiği bu yönüyle adı ve mensubiyeti gururla taşıyan bir Fakülte olabilmektir. 

Tanıtım Flimi için tıklayınız.