Hukuk Müşavirliği

Misyon-Vizyon

MİSYON

Üniversitemiz hukuk hizmetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak sorunsuz, hızlı, etkin ve objektif bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla, yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda her türlü hukuki hizmeti vermek, hukuki ihtilafları üniversite menfaatleri doğrultusunda düzenlemek ve çözüme kavuşturmaktır.


VİZYON

Yükseköğretim Teşkilatı ve Üniversitemizin bağlı olduğu mevzuat ve kurum bilgi sistemini takip ederek, gelişen teknolojiyi de kullanmak suretiyle, hukuk hizmetlerini hızlı ve güvenilir şekilde yerine getirmek, Yükseköğretim Teşkilatı ve üniversiteler arasında, kurumsal olarak saygın ve örnek bir kurumsal yapıyı kurmak amaçlanmaktadır.