Hukuk Müşavirliği

Mevzuat

YÖK ANA SAYFA için tıklayınız.
E-mevzuat sayfasına erişmek için tıklayınız.
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu için tıklayınız.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu için tıklayınız.

2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu için tıklayınız.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu için tıklayınız.
KVKK Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ için tıklayınız.
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu için tıklayınız.
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği için tıklayınız.
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği için tıklayınız.
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK için tıklayınız.
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin KHK için tıklayınız.

OHAL KAPSAMINDA ÇIKARTILAN KHK'LAR VE KANUNLAŞMIŞ HALLERİ
KHK SAYISI YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETENİN TARİHİ KANUN NUMARASI YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETENİN TARİHİ
667 SAYILI KHK 23.07.2016 6749 Sayılı Kanun 29.10.2016
668 SAYILI KHK 27.07.2016 Mükerrer 6755 Sayılı Kanun 24.11.2016
669 SAYILI KHK 31.07.2016 6756 Sayılı Kanun 24.11.2016
670 SAYILI KHK 17.08.2016 7091 Sayılı Kanun 08.03.2018 /1. Mükerrer
671 SAYILI KHK 17.08.2016 6757 Sayılı Kanun 24.11.2016
672 SAYILI KHK 01.09.2016 Mükerrer 7080 Sayılı Kanun 08.03.2018 /1. Mükerrer
673 SAYILI KHK 01.09.2016 Mükerrer 7081 Sayılı Kanun 08.03.2018 /1. Mükerrer
674 SAYILI KHK 01.09.2016 Mükerrer 6758 Sayılı Kanun 24.11.2016
675 SAYILI KHK 29.10.2016 7082 Sayılı Kanun 08.03.2016 /1. Mükerrer
676 SAYILI KHK 29.10.2019 7070 Sayılı Kanun 08.03.2016 /1. Mükerrer
677 SAYILI KHK 22.11.2016 7083 Sayılı Kanun 08.03.2016 /1. Mükerrer
678 SAYILI KHK 22.11.2016 7071 Sayılı Kanun 08.03.2016 /1. Mükerrer
679 SAYILI KHK 06.01.2017 Mükerrer 7084 Sayılı Kanun 08.03.2016 /1. Mükerrer
680 SAYILI KHK 06.01.2017 Mükerrer 7072 Sayılı Kanun 08.03.2016 /1. Mükerrer
681 SAYILI KHK 06.01.2017 Mükerrer 7073 Sayılı Kanun 08.03.2016 /1. Mükerrer
682 SAYILI KHK 23.01.2017 7068 Sayılı Kanun 08.03.2016 /1. Mükerrer
683 SAYILI KHK 23.01.2017 7085 Sayılı Kanun 08.03.2016 /1. Mükerrer
684 SAYILI KHK 23.01.2017 7074 Sayılı Kanun 08.03.2016 /1. Mükerrer
685 SAYILI KHK 23.01.2017 7075 Sayılı Kanun 08.03.2016 /1. Mükerrer
686 SAYILI KHK 07.02.2017 Mükerrer 7086 Sayılı Kanun 08.03.2016 /1. Mükerrer
687 SAYILI KHK 09.02.2017 7076 Sayılı Kanun 08.03.2016 /1. Mükerrer
688 SAYILI KHK 29.03.2017 Mükerrer 7087 Sayılı Kanun 08.03.2016 /1. Mükerrer
689 SAYILI KHK 29.04.2017 Mükerrer 7088 Sayılı Kanun 08.03.2016 /1. Mükerrer
690 SAYILI KHK 29.04.2017 Mükerrer 7077 Sayılı Kanun 08.03.2016 /1. Mükerrer
691 SAYILI KHK 22.06.2017 Mükerrer 7069 Sayılı Kanun 08.03.2016 /1. Mükerrer
692 SAYILI KHK 14.07.2017 Mükerrer 7089 Sayılı Kanun 08.03.2016 /1. Mükerrer
693 SAYILI KHK 25.08.2017 7090 Sayılı Kanun 08.03.2016 /1. Mükerrer
694 SAYILI KHK 25.08.2017 7078 Sayılı Kanun 08.03.2016 /1. Mükerrer
695 SAYILI KHK 24.12.2017 7092 Sayılı Kanun 08.03.2016 /1. Mükerrer
696 SAYILI KHK 24.12.2017 7079 Sayılı Kanun 08.03.2016 /1. Mükerrer
697 SAYILI KHK 12.01.2018 7098 Sayılı Kanun 08.03.2016 /1. Mükerrer
701 SAYILI KHK 08.07.2018 7150 Sayılı Kanun 03.11.2018 /1. Mükerrer