İç Denetim Birimi Başkanlığı

Ömer Yurdakul

İç Denetim Birimi Başkanı 

T: 0332 221 06 82
M: oyurdakul@erbakan.edu.tr

 


1981 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Konya’da tamamladı. Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümünden 2006 yılında mezun olmuş ve yüksek lisans eğitimine devam ederek 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2017 yılında başlamış olduğu doktora eğitimine halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde devam etmektedir.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne 2006 yılında Mühendis olarak atanması ile mesleki hayatı başlamış, 2010 yılından itibaren Konya Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünde Kurum tarafından yürütülen birçok projede yöneticilik yaparak çalışmıştır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununa eklenen geçici 21. madde ile Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmuştur. Necmettin Erbakan Üniversitesinde münhal bulunan İç Denetçi kadrosuna naklen atanması üzerine 2016 yılı haziran ayında görevine başlamıştır. Rektörlük Makamının 24.01.2019 tarihli Olur'u ile İç Denetim Birimi Başkanlığının kurulması üzerine yine aynı tarihli Olur ile İç Denetim Birimi Başkanı olarak görevlendirilmiş olup, halen bu görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.