İstatistik ve Veri Analizi

Birimimizin Amacı

Bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin temelinde, verilerin araştırma konusuna uygun özellikleri içerecek şekilde en uygun veri toplama yöntemi ile toplanması, uygun yöntemlerle analizi ve bu analiz sonuçlarının yorumlanması gibi aşamalar yer almaktadır. Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin bir sonucu olarak dijitalleşen dünyada en temel kavram veri olmuş verinin bilgiye dönüştürülmesinde sarf edilen çabalar daha da önem kazanmıştır. Doğru verinin doğru yöntemlerle elde edilmesi, modellenmesi, doğru yöntemlerle analiz edilmesi, sonuçların doğru yorumlanması gerekliliği İstatistik biliminin önemini daha da ortaya koymuştur. Akademik çalışmalarda karşılaşılan yöntem sorunları, verilerin doğru yöntemle analiz edilmemesi, varsayımların göz ardı edilmesi, uygun örneklem yönteminin ve sayısının kullanılmaması, uygun analiz yöntemlerinin seçilmemesi çalışmaların ne kadar güvenilir veya geçerli olduğunu, genellenebilirliğini de sorgular hale getirmektedir.

Tüm bu aşamaların tamamlanmasının uzmanlık gerektiren bir iş olması ve araştırmacıların bu aşamaları tek başına yönetmesinde yaşadıkları zorluklar düşünülerek, Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü bünyesinde İstatistik ve Veri Analizi birimi kurulmuştur.