İstatistik ve Veri Analizi

Danışmanlık Hizmetlerimiz


Birimimizde Verilen Hizmetler

• Lisansüstü tezler için istatistiksel analiz danışmanlığı
• Akademik çalışmalar ve bilimsel araştırmalar için istatistiksel analiz danışmanlığı
• Bu çalışmalarla birlikte TUBİTAK projelerinin, BAP projelerinin, AB projelerinin planlama, analiz ve yorumlama aşamalarında danışmanlık hizmeti verilmektedir.
 
Yapılan İşlemler
 
 •  
Anket – Veri Girişi
 •  
AMOS
 •  
Geçerlilik Güvenilirlik Analizi
 •  
Birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi
 •  
Örneklem Tahmini
 •  
Ölçüm modelleri
 •  
Örneklem Seçimi
 •  
Gösterge değişkenlerle yol (path) analizi
 •  
İstatistik Analizleri
 •  
Yapısal eşitlik modellemesi
 •  
Grafikler
 •  
Model uyum değerleri
 •  
Tablolama
 •  
Model modifikasyonu
 •  
Yorumlama
 •  
Aracılık testleri
 •  
Raporlama
 •  
Çoklu grup analizleri
 •  
G – Power (Güç Analizi)    
 
Danışmanlık Hizmeti Süreci
 1. Araştırmacı, öncelikle başvuru formunu doldurur. Başvuru için gerekli belgeleri [email protected] adresine gönderir. Uzmanımız gerekli gördüğü takdirde, iki taraf için uygun bir tarihte görüşme yapılır. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında karşılaşılabilecek sorunları en başından ön görüp ortadan kaldırmak amacıyla araştırmacının birimimize çalışmasının başlangıç aşamasında başvurması önerilmektedir.
 2. Araştırmacı, uzman ile ilk görüşmesine varsa veri giriş formunun en güncel hali ve örnek bir çalışma ile gelmelidir. Bu görüşmede araştırması hakkında bilgi verir ve araştırmanın başlangıç aşamasında nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgi alır.
 3. Araştırmanın sonlanma aşamasına kadar veya istatistik danışmanlık hizmeti bitene kadar danışmanlık ve randevu süreci devam eder.
 4. Danışmanlık hizmeti alan araştırmacıların bilgileri, gereksinim duyulduğunda kolay ulaşılabilmesi açısından birimimizde üçüncü şahıslarla paylaşılmamak üzere saklanacaktır.