Kurumsal Kalite Geliştirme Ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Kalite Politikası

Tüm paydaşların iletişim ve istişare halinde katılımıyla; topyekûn bir mantıkla, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Yönetim Sistemi ve Topluma Hizmet Uygulamaları başlıklarının tamamında süreçlerin planlanması, uygulanması, kontrolü ve önlem alınması aşamalarında kaliteyi öncelik olarak almak ve kalite odaklı bir bakış açısını uygulamaya koymaktır.