TR | EN

EK SINAV

Azami Öğrenim Süresini Dolduran (4 Yılı Tamamlayan) Öğrencilere Ek Sınav Hakkı verilmesi ile ilgili olarak;   

  • 13-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında her bir dersten bir "Ek Sınav 1 - Genel Sınav" hakkı verilecektir. 
  • 20-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında her bir dersten bir "Ek Sınav 2 - Bütünleme Sınavı" hakkı verilecektir.

NOT 1: Devamsızlıktan kalmadıkları dersler için, sınav haklarını kullanmak isteyen öğrencilerin; 10 Temmuz 2020 tarihine kadar dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. (Devamsızlıktan kalınan dersler için başvuruda bulunulamayacaktır.) 

Aşağıda örneği verilen dilekçe belgesini doldurup, imzaladıktan sonra Meslek Yüksekokulumuzun E-Posta adresine ( ereglimyo@erbakan.edu.tr ) gönderebilirsiniz. İmzasız olarak gönderilen belgeler işleme alınmayacaktır.

NOT 2: 2016 Yılında veya daha önceki yıllarda kayıt yaptıran öğrencilerimiz ek sınavlar için başvuruda bulunabileceklerdir.

NOT 3: Sınavların uygulanması Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden yapılacak olup, dersin öğretim elemanı ilgili ders için ödev belgelerini sınav başlangıç tarihinde sisteme yükleyecektir. Öğrenciler de sınav bitiş tarihi gece 24.00'a kadar ödevlerini sisteme yükleyeceklerdir. Uzaktan Eğitim Sistemine yüklenmeyen ödevler geçerli olmayacaktır.

Dilekçe örneği için tıklayınız.