Koronavirüs Komitesi

Üniversitemizde Alınan Önlemler

 1. Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.
   
 2. Eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları vb. çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetleri (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmişti
   
 3. Örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri gibi sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmiştir. (Tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrencileri de bu kapsamdadır)
   
 4. Uzaktan öğretimle ilgili usul ve esaslara göre açılmış, hâlihazırda uzaktan eğitimle yürütülmekte olan programlar, uygulamalı ve yüz yüze eğitimleri hariç olmak üzere, eğitimlerine devam etmektedir.
  Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimi, Mevlana, Proje Tabanlı Mevlana programları ile ilgili çağrılar iptal edilmiştir.
   
 5. Süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin düzenli olarak gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi doğrultusunda Üniversitemiz bünyesinde Koronovirüs Komisyonu kurulmuştur.
   
 6. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesindeki temizlik ve güvenlik hizmetlerinin aksamaması bakımından Üniversitenin diğer birimlerinde görev yapmakta olan yeter sayıda temizlik ve güvenlik görevlisi bu süreçte geçici olarak hastane bünyesinde görevlendirilmiştir.
   
 7. Üniversitemizin Meram Tıp Fakültesi Hastanesi/Meram Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan bütün personelin yasal mazeretleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç yıllık izinleri durdurulmuştur.
   
 8. Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri uzmanlık öğrencileri hariç, tüm lisansüstü öğrencilerinin lisansüstü bitirme sınavları ve tez savunma sınavları ertelenmiştir.
   
 9. Konsem tarafından yürütülen tüm kurs ve sertifika eğitimleri ertelenmiştir.
   
 10. Fakültelerimizde yürütülmekte olan tüm staj ve iş başı eğitimleri ertelenmiştir.
   
 11. Tüm yerleşkelerimizde, toplu yararlanılan kapalı alanlarda başlatılan dezenfekte çalışmaları aralıksız olarak sürdürülmektedir.
   
 12. Dezenfekte sürecine ek olarak, günlük sık kullanılarak temas edilen yüzeylerin (kapı, merdiven, asansör vb.) periyodik temizlikleri sıklaştırılarak daha hassas yapılmaktadır.
   
 13. Üniversitemizin yerleşkelerindeki tüm bina giriş ve çıkışlarına Sağlık Bakanlığınca hazırlanmış bilgilendirme dökümanları asılmıştır.
   
 14. Üniversitenin tüm santral seslendirmelerine Koronavirüsle ilgili bilgilendirici karşılama anonsu yerleştirilmiştir.