TR | EN

Ar-Ge Faaliyetleri

Fen Fakültemiz bünyesinde Prof. Dr. Emrah Torlak’ın Bilimsel Danışman olarak yer aldığı “Lojistik Sektörü için Yenilikçi Dekontaminasyon Cihazı Geliştirilmesi” isimli proje TÜBİTAK’a sunulmuştur. Yine Dr. Öğr. Üyesi Fatih Erci’nin yürütücüsü olduğu “Geniş Spektrumlu Virüsidal Kompozisyonlar” isimli proje TÜSEB’e sunulmuştur.