TR | EN

Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve yeni düşünceler

Pratik dersler ve klinik uygulama dersleri hariç teorik derslerin tamamının uzaktan eğitim sistemi ile de başarılı şekilde yürütülebileceği gözlemlenmiş, bu kapsamda yeni çalışmalar planlamaya alınmıştır.