Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire B.
16.12.2022

AYEUM - Abone Veritabanı

  • AYEUM sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim, yüz yüze eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş akademik bir eğitim platformudur.
  • Yüksek lisans, doktora öğrencilerine, doktora sonrası araştırmacılara, akademisyenlere, kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlara bilimsel araştırma yöntemlerini ve bilimsel araştırma sürecinde kullanılan bilgisayar yazılımlarını ayrıntılı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır.
  • Online video eğitimleri en az doktora derecesine sahip, alanında uzman ve konuya hakim öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.
  • Ayeum'da yer alan bir çok ders Türkiye'de ilk kez anlatılmaktadır. Bu açıdan Ayeum platformu bilimsel araştırma eğitimlerine öncülük etmektedir.
  • AYEUM ülkemizde bilimsel araştırmaların niteliksel artışını sağlamak ve araştır- macıların farkli eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur.
  • Temelde kapsamlı bir bilimsel araştırma ve AR-GE projesinin altyapısıdır.
 

Kullanım kılavuzu için: tıklayınız...
Erişim için: tıklayınız...