Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire B.

Diğer E-Kaynaklar

Veritabanı Adı İçerik
Akademik Araştırmalar İndeksi (Açık Erişim)

Dizin Veri Tabanı

American Numismatic Society (Açık Erişim)

Referans

Ankara Üniversitesi Dergi Veri Tabanı (Açık Erişim)

Dergi Veri Tabanı

Archive of European Integration-University of Pittsburgh - AEI (Açık Erişim)

Yıllık Rapor- Bildiri-Referans

Arkitekt (Açık Erişim)

Dergi Veri Tabanı

ArXiv E-print Archive (Açık Erişim)

Dergi Veritabanı

Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi (Açık Erişim)

Mevzuat

Bayerische StaatsBibliothek E-book Collection (Açık Erişim)

Elektronik Kitap

Belleten (Açık Erişim)

Dergi Veri Tabanı

BEPress (Açık Erişim)

Web Seminer

Berlin State University Turkish Manuscript Collection (Açık Erişim)

El Yazması Koleksiyonu

Bioline International (Açık Erişim)

Dergi Veri Tabanı

BioMed Central (Açık Erişim)

Dergi Veritabanı

Bizans Anıtları Fotoğraf Arşivi (Açık Erişim)

Fotoğraf Arşivi

British Library Electronic Theses Online Service - EThOS  (Açık Erişim)

Tez Veri Tabanı

CaltechBOOK (Açık Erişim)

Makale Veri Tabanı

CARNAP (Açık Erişim)

Arama Motoru

ChemSpider (Açık Erişim)

Kimyasal Veri Kaynakları

CIARD RING (Açık Erişim)

Referans

Cogitatio (Açık Erişim)

Makale-Referans Veri Tabanı

DART-Europe E-theses Portal (Açık Erişim)

Tez Veri Tabanı

David Rumsey Map Collection (Açık Erişim)

Harita

DergiPark - ULAKBİM (Açık Erişim)

Dergi Veri Tabanı

Digital Public Library of America - DPLA (Açık Erişim)

Genel

Dil ve Etimoloji Kütüphanesi - Turuz (Açık Erişim)

Referans-Sözlük-Elektronik Kitap

Directory of Open Access Book - DOAB (Açık Erişim)

Elektronik Kitap

Directory of Open Access Journals - DOAJ (Açık Erişim)

Dergi Veri Tabanı

DrugBank (Açık Erişim)

İlaç Verileri

Duke University Libraries, Ottoman - Turkish Literature (Açık Erişim)

El Yazması Koleksiyonu

EBSCO Open Dissertations (Açık Erişim)

Tez Veri Tabanı

Econbiz (Açık Erişim)

Makale-Konferans Veri Tabanı

Electronic Mathematical Archiving Network Initiative - EMANI (Açık Erişim)

Dergi Veri Tabanı

EUR-Lex: EU law (Açık Erişim)

Mevzuat

Europe PubMed Central (Açık Erişim)

Makale ve Dizin Veri Tabanı

Europeana Collections (Açık Erişim)

Sanat-Fotoğraf-Gazete-Harita-El Yazması

FARABİ Digital Library - IRCICA (Açık Erişim)

Elektronik Kitap

Free eBooks - Project Gutenberg (Açık Erişim)

Elektronik Kitap

Hathi Trust: Digital Library (Açık Erişim)

Elektronik Kitap

HighWire: Free Online Full-Text Articles (Açık Erişim)

Dergi Veri Tabanı

Hinari Access to Research for Health Programme (Açık Erişim)

Dergi Veri Tabanı

Hukuk Kaynakları Bibliyografyası (Açık Erişim)

Bibliyografya

InTechOpen (Açık Erişim)

Elektronik Kitap

İSAM - Dokümantasyon Veri Tabanı (Açık Erişim)

Referans Veri Tabanı

İSAM - İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı (Açık Erişim)

Makale Veri Tabanı

İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi (Açık Erişim)

Referans-Makale-Salname-Risale

İSAM - Osmanlı Salnâmeleri Veri Tabanı (Açık Erişim)

Salname Veri Tabanı

İSAM - Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı (Açık Erişim)

Makale Veri Tabanı

İSAM - Risaleler Veri Tabanı (Açık Erişim)

Risale Veri Tabanı

İSAM - Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı (Açık Erişim)

Makale Veri Tabanı

Islamic Heritage Project (Açık Erişim)

El Yazması Koleksiyonu

J-STAGE (Açık Erişim)

Dergi Veri Tabanı

KoreaMed (Açık Erişim)

Dergi Veri Tabanı

MedBioWorld (Açık Erişim)

Referans

MedlinePlus (Açık Erişim)

Referans

Medscpace (Açık Erişim)

Referans

MIT Theses (Açık Erişim)

Tez Veri Tabanı

National Cancer Institute (Açık Erişim)

Referans

Nature Protocol Exchange (Açık Erişim)

Referans

Networked Digital Library of Theses and Dissertations - NDLTD (Açık Erişim)

Tez Veri Tabanı

OECD iLibrary (Açık Erişim)

Referans

Open Academic Journals Index - OAJI (Açık Erişim)

Dizin Veri Tabanı

OpenAire (Açık Erişim)

Referans

PakMediNet (Açık Erişim)

Referans

Physiotherapy Evidence - PEDro (Açık Erişim)

Kanıta Dayalı Klinik Referans

PQDT Open (Açık Erişim)

Tez Veri Tabanı

ProQuest Publicly Available Content Database

Dergi, Kitap, Bildiri Veri Tabanı

PubChem (Açık Erişim)

Referans

SafetyLit (Açık Erişim)

Dizin Veri Tabanı

Sayıştay Dergisi (Açık Erişim)

Dergi Veri Tabanı

Search eLibrary - SSRN (Açık Erişim)

Makale Veri Tabanı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı (Açık Erişim)

Devlet Arşiv Belgeleri

T.C. Danıştay Başkanlığı Yayınları (Açık Erişim)

Dergi Veri Tabanı

TBMM Kütüphanesi (Açık Erişim)

Kamusal Hizmet

TDV İslam Ansiklopedisi (Açık Erişim)

Ansiklopedi-Referans

The National Academies Press (Açık Erişim)

Elektronik Kitap

TOXNET (Açık Erişim)

Referans

TRIP Database (Açık Erişim)

Kanıta Dayalı Klinik Referans

Trove - National Library of Australia (Açık Erişim)

Genel

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (Açık Erişim)

Sözlük

Türk Medline : Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar (Açık Erişim)

Dergi Veri Tabanı

Türk Psikiyatri Dizini (Açık Erişim)

Dizin Veri Tabanı

Türk Sineması Araştırmaları -TSA (Açık Erişim)

Referans-Dizin Veri Tabanı

Türkiye Akademik Arşivi (Açık Erişim)

Kurumsal Akademik Arşiv

Türkiye Makaleler Bibliyografyası (Açık Erişim)

Bibliyografya

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı e-Kitap Portali (Açık Erişim)

El Yazması Koleksiyonu

Ulusal Gıda Kompozisyon Veritabanı (Açık Erişim)

Referans-Analitik Veri

Virtual Health Library (Açık Erişim)

Referans

World Scientific Publishing COVID-19 (Açık Erişim)

Dergi Veri Tabanı

YÖK Tez Merkezi (Açık Erişim)

Tez Veri Tabanı


Bilgi ve İletişim:

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
T: 0332 320 52 58/8401-8403 
M: [email protected]