Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire B.

Ödünç Hizmetleri

Öğrenci ve idari personel: 3 kitabı 15 gün süreyle ödünç alabilir.

Akademisyen: 10 kitabı 30 gün süreyle ödünç alabilir.

Süre uzatmak isteyenler ödünç alınan eserin günü dolmadan 10 gün önce kütüphane hesabından 15 gün daha uzatabilirler. 

Süre uzatma işlemi her eser için web üzerinden iki defaya mahsus yapılabilir.

Sözlük, ansiklopedi, el kitabı, dizin, bibliyografya vb. referans kaynakları ile tezler ve süreli yayınlar ödünç verilmemektedir.

Oturum açmak ve süre uzatmak için lütfen tıklayınız.