Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire B.

PoolText

Poltex, bilimsel makalelerin yapısal bazda objektif değerlendirmesini yapan ve bilimsel yayın süreçlerinin etkinliğini araştırmacılar ve dergiler için artıran Boston merkezli, MIT(Massachusetts Institute of Tecnology) VMS destekli teknoloji plartformudur.

Daha fazla bilgi için: tıklayınız...