TR | EN

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr.
Celalettin VATANSEV
Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr.
M.Metin BELVİRANLI
Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr.
Orhan DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr.
Ayşe Saide ŞAHİN 
Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr.
Mehmet Mesut PİŞKİN
Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr.
Metin DOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Dr. Selman BELVİRANLI
Yönetim Kurulu Üyesi