Meram Tıp Fakültesi

Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitiminin İşleyişini Düzenleyen Kurul

Prof. Dr.
Celalettin VATANSEV
Dekan
Prof. Dr.
Mehmet Akif DÜZENLİ
Dekan Yardımcısı
Prof. Dr.
Mustafa BÜYÜKMUMCU
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Prof. Dr.
Mehmet ÖZDEMİR
TemelTıp Bilimleri Bölümü
Prof. Dr.
Tamer ALTINOK
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Prof. Dr.
Mehmet AK
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Doç. Dr.
Hüseyin TOKGÖZ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Doç. Dr.
Mehmet BALASAR
CerrahiTıp Bilimleri Bölümü
Temel Tıp Bilimleri Bölümü Araş. Gör. Tem.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Araş. Gör. Tem.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Araş. Gör. Tem.