TR | EN

Etik Kurul Üyeleri

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURUL ÜYELERİ
 
Prof. Dr. Mehmet AK
Ruh Sağlığı ve Hastalıkarı
Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet UYAR
Halk Sağlığı
Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi İpek DUMAN
Tıbbi Farmakoloji
Bildirimlerden sorumlu Üye
Prof. Dr. Nazmi ZENGİN Göz Hastalıkları Üye
Dr.Öğr. Üyesi Şule ARICAN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Üye
Prof.Dr. A. Sadık GİRİŞGİN Acil Tıp Üye
Prof. Dr. Figen GÜNEY
Nöroloji
Üye
Prof. Dr. Müslüm YURTCU
Çocuk Cerrahisi
Üye
Doç.Dr. Alparslan ESEN Diş ve Çene Cerrahisi Üye
Doç. Dr. Resul YILMAZ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkarı
Üye
Doç. Dr. Z.Işık SOLAK GÖRMÜŞ Fizyoloji Üye
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KILINÇ
Tıbbi Biyokimya Üye
Osman ÖZKAN
Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Üye
Üye
Avukat Muhammed BAYSAL
Hukuk
Üye
 
İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ DIŞI ARAŞTIRMALAR ETİK KURUL ÜYELERİ
 
Prof. Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU
Radyoloji
Başkan
Prof. Dr. Ayşe Saide ŞAHİN
Tıbbi Farmakoloji
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Aynur Emine ÇİÇEKCİBAŞI Anatomi Raportör
Prof. Dr. Ahmet Önder GÜNEY
Beyin ve Sinir Cerrahisi            
Üye
Prof. Dr. Feridun KARAKURT
İç Hastalıkları
Üye
Prof. Dr. Sevil KURBAN Tıbbi Biyokimya Üye
Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR Tıbbi Mikrobiyoloji Üye
Doç. Dr. Murat ÇAKIR Genel Cerrahi Üye
Doç. Dr. Mehmet Burhan OFLAZ Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Üye
Doç. Dr. Adem AYDIN Ruh Sağlığı ve Hastalıkarı Üye
Doç. Dr. Hacı Hasan ESEN Tıbbi Pataloji Üye
Doç. Dr. Berrin OKKA Tıp Tarihi ve Etik Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin DURDURAN
Halk Sağlığı
Üye