Mühendislik Fakültesi
24.06.2021

Öğrencilerimizin Dikkatine (Anket Duyuruları)

1- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Arş. Gör. Hasibe ARICAN'ın yürütücüsü olduğu "İnternet ve Sosyal Medya Kullanımları İle Çeşitli Değişkenler" adlı bilimsel çalışması kapsamında aşağıdaki anket linki üzerinden anketi doldurabilirsiniz.

https :// docs.google .com/forms/ d/lSApKM SVLYVje90MyvnrvF8uwRVkUvOczqYPsyj  k20k/edit 

2-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice KAFADAR'ın yürütücüsü olduğu "Yürütücü İşlevler Ölçeği" adlı araştırma projesi kapsamında aşağıdaki anket linki üzerinden anketi doldurabilirsiniz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKh1_59tr965JxyYXVBaiiXjQeabK7HV8XCj3uLJ6Knn1kA/viewform?usp=sf_link