Mühendislik Fakültesi
07.09.2021

Tebrik-Proje Desteği

Fakültemiz öğretim üyelerinden Dr.Öğretim Üyesi Atıf Emre Demet ve arkadaşlarının "Müsilajın Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Denizel Müsilaj Agregatlarından İzole Edilen Mikroalglerin Hidrojen ve Fotoakım Üretimi İçin Biyolojik Fotovoltaik Güneş Hücrelerinde Kullanılması" adlı projesi TÜBİTAK-ARDEB tarafından desteklenmeye layık görülmüştür.