Mühendislik Fakültesi
26.11.2021

Tebrik-Proje Desteği

Dr. Öğretim Üyesi Atıf Emre Demet'in araştırmacı olarak yer aldığı, Türkiye-Özbekistan arası ikili işbirliği çağrısı kapsamında "Elektrik ve Hidrojen Üretimi için Siyanobakteri ve Biyo-Bazlı İletken Kompozitler Kullanılarak Oluşturulacak Biyolojik Fotovoltaik Sistemi" adlı Ar-Ge projesi TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazanmıştır. Proje ekibini tebrik eder, muvaffakiyetler dileriz.