Mühendislik Fakültesi

İletişim

Adres: Köyceğiz Mah. Demeç Sok. No:42/A Meram/ KONYA

E-posta (Dekanlık): mmfdekanlik@erbakan.edu.tr

E-posta (Öğrenci İşleri): ogrmmf@erbakan.edu.tr

Telefon : 0332 325 20 24 (4000)