Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
13.12.2023

Uluslararası Öğrencilerin İkamet İzni İşlemleri / Residence Permit Procedures for International Students

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı arasında 15 Kasım 2023 tarihinde imzalanan “Uluslararası Öğrencilerin İkamet İzni Başvurularına İlişkin İş Birliği Protokolü”nün yürürlük tarihinden (29.11.2023) itibaren öğrenci ikamet izni ilk başvuru veya uzatma başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu öğrenciler aşağıda yer alan başvuruya esas belgelerin tamamını eksiksiz olarak, randevu tarihini beklemeksizin en kısa süre içerisinde (Belgeler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceğinden ikamet izni online başvuru tarihinden itibaren en geç 10 gün) Üniversitemizin Öğrenci İşleri Dair Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
 
 
İKAMET İZNİ BAŞVURU BELGELERİ:
 
 • İkamet izni kayıt/başvuru formu, (öğrenci tarafından ıslak imzalı şekilde)
 • Pasaport ya da pasaport yerine geçen belge, (aslı görülerek, fotokopisine aslı görüldü yapılacaktır.)
 • Öğrencilik durumunu gösterir belge,
 • 4 adet biometrik fotoğraf, (son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.)
 • Geçerli sağlık sigortası (GSS ya da ikamet izni talep süresini kapsayan özel sağlık sigortası)
 • Kalacağı adres bilgilerini gösterir belge;
 1. Kendi evinde kalıyorsa, tapu fotokopisi (uzatma başvurularında “yerleşim yeri belgesi ve fatura” yeterlidir.)
 2. İlk başvuru yapacaklar için; Kira sözleşmesi ile kalıyorsa, kira sözleşmesinin noter onaylı örneği, ev sahibinin tapu fotokopisi,
 3. Uzatma başvurusu yapacaklar için; Yerleşim yeri belgesi, yerleşim yeri belgesi yoksa ve Kira sözleşmesi ile kalıyorsa; kira sözleşmesinin noter onaylı örneği, ev sahibinin tapu fotokopisi ve kendi adına elektrik, su ya da doğalgaz faturası/sözleşmesi,
 4. Otel vb. konaklama yerlerinde kalınıyorsa, bu yerlerde kalındığına dair belge,
 5. Öğrenci yurtlarında kalınıyorsa, yurtta kalındığına dair belge,
 6. Destekleyici yanında kalınıyorsa, yanında kaldığı kişinin noter onaylı taahhüdü, (Destekleyici evli ise ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü)
 • İkamet izni belge bedelinin ödendiğine dair makbuz,
 • 18 yaşından küçük yabancılar için; vize muafiyetiyle ya da farklı amaca yönelik vizeyle gelenler için; veli/vasi bilgisini içeren belge (doğum belgesi, aile belgesi vb.) ve veli/vasi/yasal temsilcisi tarafından verilen muvafakatname, [amacına uygun vizeyle (öğrenim vizesi) gelenler için muvafakatname ve veli/vasi bilgisini içeren belge eklenmeyecektir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

The following is a list of documents for international students who, as of the effective date (29.11.2023) of the "Cooperation Protocol on Residence Permit Applications of International Students" (signed by the Council of Higher Education and the Directorate of Immigration Management of the Ministry of Internal Affairs on 15 November 2023), will be applying for a student residence permit for the first time or for an extension. They are obligated to promptly and without delay submit all the necessary application documents to the Registrar's Office of our university. This must be done prior to the scheduled appointment date and no later than 10 days after the online application date for the residence permit, as the documents will be forwarded to the Provincial Directorate of Immigration Management thereafter.
 
 
 
DOCUMENTS FOR A RESIDENCE PERMIT APPLICATION:
 
 • Application for registration and application for a residence permit (student's moist signature required)
 • Passport or a document deemed equivalent to a passport, of which a photocopy will be produced once the original is examined.
 • Document demonstrating enrolment,
 • Four biometric photographs (taken within the previous six months)
 • Valid health insurance (private or GSS coverage for the duration of the residence permit application period).
 • A document specifying the address where the individual intends to reside;
 1. In the case that the individual owns a residence, a photocopy of the title deed (a "residence certificate and invoice" will suffice for extension applications).
 2. Initial applicants only; A notarized copy of the rental agreement and a photocopy of the landlord's title deed are required if a rental agreement is being adhered to.
 3. Applicants for an extension; in the absence of a proof of residence document and in accordance with a rental agreement; a notarized copy of the rental agreement; a photocopy of the landlord's title deed; and a bill or contract for electricity, water or natural gas in the landlord's name;
 4. Hotel, and so forth. If staying in lodging establishments, documentation demonstrating your occupancy
 5. If residing in student dormitories, an official document verifying your student status
 6. A notarized commitment from the individual with whom the supporter is sharing a residence; or, if the supporter is married, a notarized commitment from his or her spouse as well.
 • A receipt attesting to the payment of the residence permit document fee,
 • Documentary evidence of parental or guardian consent (e.g., birth certificate, family certificate, etc.) and visa exemption or alternative purpose documentation (birth certificate, family certificate, etc.) for foreign nationals under the age of 18; consent granted by the parent/guardian/legal representative (Consent and parent/guardian information documents will not be appended to the passports of passengers arriving on a student visa or another visa designated for that purpose.)