Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

KALİTE KOORDİNATORÜ


Birim Kalite Koordinatörü
Ali YARAR
Şube Müdürü