Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yönetmelik ve Yönergeler / Usul ve Esaslar

ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNETMELİKLERİ

Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği
Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yönetmeliği
Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 54. Maddesi (Öğrencilerin Disiplin İşlemleri)
ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNERGELERİ
Çift Anadal Programı Yönergesi
Yandal Programı Yönergesi
Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge
Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi
Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
Lisansüstü Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Yönergesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi Staj Yönergesi
Fen ve Mühendislik Fakülteleri İşyeri Eğitimi Yönergesi
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Uygulama Yönergesi
Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Uygulama Yönergesi
Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
Erasmus Yönergesi
TÖMER Kurs Yönergesi
Meslek Yüksekokulu İşyeri Eğitimi Yönergesi
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü (Seçmeli) İşbaşı Eğitim Yönergesi
Tıp Fakültesi İntern Hekimlik Dönemi Yönergesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Zorunlu İşbaşı Eğitimi Yönergesi
Akademik Danışmanlık Yönergesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğrenci Yarışmaları ve Projeleri Yönergesi
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
Mühendislik Fakültesi Ortak Eğitim Yönergesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj ve Mesleki Uygulama Yönergesi
Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj ve Mesleki Uygulama Yönergesi
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Uygulamalı Ders Yönergesi
Ortak Dersler Koordinatörlüğü Yönergesi
Mezuniyet Törenleri ve Mezuniyet Derecelerini Belirleme Yönergesi 
Sosyal Etki Feneri (NESEF) Yönergesi
ÖĞRENCİ İŞLERİ ESASLARI
Diğer Yükseköğretim Kurumları Yaz Öğretiminden Ders Alabilmelerine İlişkin Esaslar    
Özel/Misafir Öğrenciliğe İlişkin Uygulama Esasları
Pedagojik Formasyon Uygulama Esasları
Azami Süre Sonunda Yapılacak Olan Ek Sınav Uygulama Esasları
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Süreci Uygulama Esasları
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Usul ve Esasları
Sınav Uygulama Esasları