Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
01.03.2018

Otizm Farkındalık Etkinlikleri : KONFERANS - 1

Otizm Farkındalık Ayı kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Otizm
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Meram Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
Dalı, Özel Eğitim Bölümü, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Selçuklu Otizmli
Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE), Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan
Üniversitesi Engelsiz Yaşam Öğrenci Topluluğu işbirliği ile 2 Nisan 2018
tarihinde OTİZMDE DEĞERLENDİRME VE TANI SÜRECİ konulu konferans
düzenlenecektir. Konferans, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp
Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim
üyelerinden Doç. Dr. Ömer Faruk AKÇA, Doç. Dr. Ayhan BİLGİÇ tarafından
verilecektir.

KONFERANS:

Tarih: 02 Nisan 2018
Saat: 10.00
Yer: Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol
Güngör Konferans Salonu