Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

yönetim

                                                             

                       MÜDÜR

 

    MÜDÜR YARDIMCISI

   

     MÜDÜR YARDIMCISI

 

                                          YÖNETİM KURULU
ADI SOYADI GÖREVİ BİRİM
Dr. Öğr. Üyesi. Yahaya ÇIKILI Müdür AKEF Özel Eğt.Böl.
Öğr. Görv. Dr. Fatih KOÇAK Müdür Yrd. AKEF Özel Eğt.Böl.
Öğr.Görv. Ümit Savaş TAŞKESEN Müdür Yrd AKEF Özel Eğt.Böl.
Prof.Dr. Ömer Faruk AKÇA ÜYE Meram Tıp .Fak.
Prof. Dr. Ayhan BİLGİÇ ÜYE Meram Tıp .Fak.
Doç.Dr. Bengü TÜRKOĞLU ÜYE AKEF Okulöncesi Ögrt.