Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon ve Vizyon

Necmettin Erbakan Üniversitesi Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezin’nin misyonu; Otizm spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireylere, ailelere ve bu bireyler ile çalışan uzmanlara ve topluma, disiplinlerarası bir yaklaşım ile hizmet sunmak, (otizmli bireyler ve ailelerinin yaşam kalitelerini iyileştirmek) eğitim-öğretim, tanılama, tanı aracı geliştirme, program hazırlama vb. alanlarda araştırmalar yapmak, işbirliği modeli geliştirerek tüm paydaşların bilgi ve beceri, işlev ve katılım düzeylerini en yüksek düzeye çıkarmaktır.

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezin’nin  vizyonu; Otizm spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireylere, ailelerine ve ilgili diğer paydaşlara yönelik araştırmacı, yenilikçi, uygulamacı, bilgi teknolojileri tabanlı disiplinlerarası hizmet sunan, ulusal ve uluslararası düzeyde model geliştiren, uygulayan, bir araştırma merkezi olmaktır.