Meram Tıp Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ GÜLAY AÇAR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Anatomi Anabilim Dalı

E-posta : gacar@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Sağlıklı Genç Gönüllülerde Nazal Morfometrinin Foto Analizi İle Akustik Rinometri Sonuçları Arasındaki Korelasyonun İncelenmesi(Correlation Between Digitalized Analysis of Nasal Morphometry andAcousticRhinometer in Young Adults)
Sağlıklı Genç Gönüllülerde Nazal Morfometrinin Foto Analizi İle Akustik Rinometri Sonuçları Arasındaki Korelasyonun İncelenmesi
Tamamlandı
Aktif