Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. ALİ MUHTAR TİFTİK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

E-posta : atiftik@erbakan.edu.tr
Dersler
1. Karbonhidratlerın yapısı ve metabolizması
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
2. Fotometrik Analizler
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
3. Karbonhidrat Metabolizması
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
4. Karbonhidrat Metabolizması
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
5. Vitaminler
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
6. Ksenobiyotikler
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
7. Dönem-2 Lab.Hazırlanması,Tartışması ve Takibi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
8. FOTOMETRİK ANALİZLER-2
Ders Saati: 2
Doktora
Türkçe
9. Ksenobiyotikler
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
10. KARBONHİDRAT YAPI VE METABOLİZMASI
Ders Saati: 2
Doktora
Türkçe
11. Öğrenci laboratuarlarının hazırlanması, takibi ve tartışması-1
Ders Saati: 2
Yüksek Lisans
Türkçe
12. Fotometrik Analizler
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
13. Yakıt Metabolizması
Ders Saati: 2
Doktora
Türkçe
14. Vitaminler
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
15. Karbonhidrat Metabolizması
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe