Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. ALİ MUHTAR TİFTİK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

E-posta : atiftik@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. İzmir bölgesi koyunlarında kan serumu bakır (Cu), demir (Fe), total demir bağlama kapasitesi (TDBK) ve çinko (Zn) düzeylerinin araştırılması
SELMA DOĞANAY (ÇINAR)
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Ana Bilim Dalı
Doktora
1996
2. Yıldız kategorisindeki güreşçilerde (15-16 yaş grubu) kısa süreli sıvı kaybının performansa etkisi
MEHMET KILIÇ
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
1998
3. Kardiovasküler hastalıklarla serum IGF-1 (insülin benzeri büyüme faktörü-1) düzeyleri arasındaki ilişkiler
ESMA ÖZTEKİN
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya (Tıp) Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
1999
4. Koroner arter hastalığında IGF seviyeleri ve lipid peroksidasyonu
MEHMET AKİF BOR
Selçuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Biyokimya Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
1999
5. Hipnozun bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisi
SIDIKA DİLŞAT KAYA
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2000
6. Akciğer hastalıklarında serum ile plevral sıvıda IGF ve IGFBP seviyeleri
YAVUZ TURGUT GEDERET
Selçuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Biyokimya Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2001
7. Ratlarda tiroid hormonuna çinkonun etkisi
ALPERTUNGA KARAFAKIOĞLU
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Diğer
Yüksek Lisans
2002
8. Kronik renal yetmezliği olan hastalarda IGF-1 ve bazı biyokimyasal parametreler üzerine araştırmalar
SADIK ULUSOY
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Ana Bilim Dalı
Doktora
2002
9. Ovarektomize ratlarda pinealektomi ve eksojen melatonin uygulamasının leptin salınımı üzerine etkisi
ESMA ÖZTEKİN
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Ana Bilim Dalı
Doktora
2003
10. Görsel medya ve şiddet kültürünün orta öğretim öğrencileri üzerine etkisi
PINAR NEVİN
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2006
11. Gebelikte ve doğum sonrasında bazı biyokimyasal parametrelerin araştırılması
LEVENT SARIYILDIZ
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2004
12. Kardiyovasküler hastalıklarda homosistein ve IGF düzeyleri ile B kompleks vitaminlerinin etkisinin araştırılması
BAHADIR ÖZTÜRK
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Ana Bilim Dalı
Doktora
2005
13. Sporcularda diz izokinetik kas kuvveti ve kemik yoğunluğu arasındaki ilişkinin belirlenmesi
ALPARSLAN İNCE
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2005
14. MRG ve biyokimyasal etkileri
TURAN AKDAĞ
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Diğer
Yüksek Lisans
2006
15. Konya bölgesinde yetişkin poliklinik hastalarında kan lipit değerlerinin tespiti.
HAYRULLAH YAZAR
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Ana Bilim Dalı
Doktora
2008
16. Puberta öncesi ve sonrası sağlıklı kız çocukları, Over Kistli yetişkinler ile hamilelerde AMH (Anti-Müllerian Hormon) ve diğer Biyokimyasal parametrelerin karşılaştırmalı araştırmaları
LEVENT SARIYILDIZ
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Ana Bilim Dalı
Doktora
2010
17. Ovaryum kisti ve polikistik over sendromlu (PKOS) hastalarda serum çinko düzeylerinin araştırılması
MUSTAFA FATİH HAYIRLIOĞLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2017