Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. TAMER ALTINOK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

E-posta : taltinok@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. On yıllık pulmoner metastazektomi sonuçları
Türk Toraks Derneği 23. Uluslararası Kongresi
KURU MURAT, ALTINOK TAMER, SARIÇOBAN BARIŞ, KOŞAL GÜRCAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Katemenial Pnömotoraks Olgu Sunumu
Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, Belek, Antalya
ALTINOK TAMER,SARIÇOBAN BARIŞ,KOŞAL GÜRCAN,KORKMAZ CELALETTİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Kapitonaj Zemininde Büyüyen Kitle Aspergilloma? Malignite?
Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Belek, Antalya
KOŞAL GÜRCAN,ALTINOK TAMER,SARIÇOBAN BARIŞ,KORKMAZ CELALETTİN,ESEN HACI HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Plevral Sarkoidoz Olgu Sunumu
Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi
KOŞAL GÜRCAN,ALTINOK TAMER,AVUNDUK MUSTAFA CİHAT,KORKMAZ CELALETTİN,SARIÇOBAN BARIŞ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Nadir görülen paratestiküler liposarkomunakciğer metastazı- Olgu sunumu
TÜRK TORAKS DERNEĞİ 22. YILLIK KONGRESİ
SARIÇOBAN BARIŞ,ALTINOK TAMER,OLTULU PEMBE,POYRAZ NECDET,KOŞAL GÜRCAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Paravertebral Yerleşimli Kitle: Ekstramedüller Hematopoez.
Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi
KOŞAL GÜRCAN,ALTINOK TAMER,SARIÇOBAN BARIŞ,FINDIK SIDDIKA,POYRAZ NECDET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. P-257SURGERY FOR PULMONARY HYDATIDOSIS IN TURKEY IN 2014: A NATIONWIDE STUDY. TURKISH THORACIC SOCIETY, PULMONARY HYDATID DISEASE STUDY GROUP
25th ESTS MEETİNG INNSBRUCK AUSTURIA 2017
ERKMEN SELİM ŞAKİR GÜLHAN,KILIÇGÜN HACIALİ,SAMANCILAR ÖZGÜR,ALTINOK TAMER,KUTLUK ALİ CEVAT,BAYSUNGUR SELAMİ VOLKAN,ÇELİK MUHAMMET REHA,AKIN HASAN,YİGİT UMMUHAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
8. çocuklardaki toraks travmalarının retrospektif değerlendirmesi
TGCD kongresi 2017
Kuru Murat,APİLİOĞULLARI BURHAN,ALTINOK TAMER,CERAN SAMİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. yenidoğanda intratorasik yerleşimli enterik kistler
TGCD kongresi 2017
SARIÇOBAN BARIŞ,ALTINOK TAMER,KOŞAL GÜRCAN,FINDIK SIDDIKA,POYRAZ NECDET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. Çocukta mediastinal şifte neden olan büllöz amfizem
TGCD Kongresi 2017
ALTINOK TAMER,SARIÇOBAN BARIŞ,KOŞAL GÜRCAN,PEKCAN SEVGİ,POYRAZ NECDET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
12. paravertebral yerleşimli kitle ekstramedüllervhematopoez 20. yılık kongresi
Türk Toraks Derneği 20 yıllık kongre
ALTINOK TAMER,KOŞAL GÜRCAN,SARIÇOBAN BARIŞ,FINDIK SIDDIKA,POYRAZ NECDET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
13. kupulada kitle fibromatozis20. yıllık kongresi
Türk Toraks Derneği 20. yıllık kongresi
ALTINOK TAMER,KOŞAL GÜRCAN,SARIÇOBAN BARIŞ,ARBAĞ HAMDİ,Esen Hacı Hasan,POYRAZ NECDET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. Kapitonaj zemininde büyüyen kitle : Aspergilloma? malignite
Türk Toraks Derneği 20. yıllık kongresi
ALTINOK TAMER,KOŞAL GÜRCAN,KORKMAZ CELALETTİN,SARIÇOBAN BARIŞ,Esen Hacı Hasan
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
15. KLİNİK OLARAK SARKOİDOZİSİ TAKLİT EDEN PULMONER LENFOİDGRANÜLOMATOZİS OLGUSU
27. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ
DEMİRAĞ FUNDA,ÇAKIR İZZETİYE EBRU,ALTINOK TAMER,FINDIK GÖKTÜRK,MEMİŞ LEYLA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
16. KOAH ve Göğüs Cerrahisi kursundaSekonder spontan pnömotoraksta özellikle KOAH komplikasyonu olan cerrahi tedavi
18. TTD yıllık kongresi Antalya
ALTINOK TAMER
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
17. Trakea Cerrahisi
6. Göğüs Cerrahisi Kış Okulu Antalya
ALTINOK TAMER
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
18. Kist Hidatik
6. Göğüs Cerrahisi Kış Okulu Antalya
ALTINOK TAMER
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
19. 09 05 09 10 Pre test09 10 09 30 Sınırlı evre KHAK yaklaşım Yaygın evre KHAK de ilk seçimden sonra ne yapabiliriz Vaka Örneği ile 09 30 09 40 post test ve sorular tartışma
Torasik Onkoloji Kursu 7-8 Mart 2015 istanbul
ALTINOK TAMER
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
20. PLEVRAL EFFÜZYONLARIN CERRAHİ YÖNETİMİPANELBaşkanlar Dr Ömer Soysal Dr Koray DuralMalign PlevralEffüzyonların tedavisi veyöntem seçimi
8. ulusal göğüs cerrahisi kongresi antalya
ALTINOK TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
21. Rare complications of giant bronchogenic cysts
European Respiratory Society, 15th Annual Congress, Kopenhag
tuba liman,ALTINOK TAMER,TOPÇU SALİH
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
22. Bronchoscopic Diagnosis of Ruptured Pulmonary Hydatid Cyst Presenting as Non resolving Pneumonia Report of Two Cases
14th ERS Annual Congress, Glasgow
KÖKSAL DENİZ,ALTINOK TAMER,TAŞTEPE ABDULLAH İRFAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
23. Adjuvant Pulmonary Resection for Multidrug Resistant Tuberculosis
14th ERS Annual Congress, Glasgow
ALTINOK TAMER,TOPÇU SALİH,TAŞTEPE ABDULLAH İRFAN,tuba liman
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
24. Hydatid Disease of First Rib Causing Thoracic Outlet Syndrome
14th ERS Annual Congress, Glasgow
ALTINOK TAMER,GEZER SUAT,TAŞTEPE ABDULLAH İRFAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
25. The Management of Childhood Empyema by Conservative Surgical Approaches
14th ERS Annual Congress, Glasgow
ALTINOK TAMER,TAŞTEPE ABDULLAH İRFAN,TOPÇU SALİH,KURUL İSMAİL CÜNEYT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
26. Surgical Treatment of Bronchiectasis Caused by Retention of Aspirated Foreign Bodies
14th ERS Annual Congress, Glasgow
ALTINOK TAMER,TAŞTEPE ABDULLAH İRFAN,TÜRÜT HASAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
27. Middle Lobe Syndrome Analysis of 39 Cases
14th ERS Annual Congress, Glasgow
ALTINOK TAMER,TAŞTEPE ABDULLAH İRFAN,TÜRÜT HASAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
28. The Survival of Biphasic Pulmonary Blastoma
14th ERS Annual Congress, Glasgow
tuba liman,ALTINOK TAMER,TOPÇU SALİH,TAŞTEPE ABDULLAH İRFAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
29. One staged Operation for Hydatid Disease of Lung and Liver
12th ERS Annual Congress, Stockholm
KURUL İSMAİL CÜNEYT,ALTINOK TAMER,TOPÇU SALİH,TAŞTEPE ABDULLAH İRFAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
30. Twenty nine Years Experience in 2509 Patients Lung Hydatid Disease
8th Eur Conference on General Thorac Surgery,
TOPÇU SALİH,TAŞTEPE ABDULLAH İRFAN,ALTINOK TAMER
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
31. Surgical experience in giant pulmonary bullae
12th ERS annual congress
TOPÇU SALİH,ALTINOK TAMER,KURUL İSMAİL CÜNEYT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce