Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. TAMER ALTINOK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

E-posta : taltinok@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Pulmoner dev büllerde cerrahi tedavi
NEJAT ERTÜRÜN
Sağlık Bakanlığı / Ankara Atatürk Göğüs Has. ve Göğ. Cerr.Eğt. ve Arş. Hast. / Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2004
2. Trakeobronşial sleeve rezeksiyonlar
SUAT GEZER
Sağlık Bakanlığı / Ankara Atatürk Göğüs Has. ve Göğ. Cerr.Eğt. ve Arş. Hast. / Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2006
3. Deneysel pulmoner parankim yaralanması yapılan tavşanlarda ankaferd® uygulamasının parankimal kanama kontrolü, yara iyileşmesi, hava kaçağı ve plevral yapışıklık üzerinde etkileri (Deneysel Çalışma)
BAYRAM METİN
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2010
4. Dijital torasik drenaj sistemi ile ölçülen toraks içi basınç değişimlerinin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisi
ATİLLA CAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2014