Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. MEHMET ARTAÇ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : maytac@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Meme kanserli hastalarda aromataz inhibitörlerinin serum östradiol, leptin, insülin, IGF-1 düzeylerine ve antropometrik ölçümlere etkisi
DUDU AŞKIN BİLİM
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2010
2. Neoadjuvan kemoterapı alan meme kanserlı hastalarda NF-KB, survıvın ve Kİ-67 ekspresyonlarının değerlendirilmesi
SİNAN DEMİRCİOĞLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2013
3. Erken evre küçük hücre dışı akciğer kanserinde XRCC1, ERCC1, ERCC2 ve TP53 gen polimorfizminin prognostik değeri
ÇAĞLAYAN GEREDELİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2014
4. Premenopozal meme kanserli kadınlarda adjuvan tamoksifen ile tamoksifen ve gnrh analoglarının birlikte kullanımının tedavi etkinliği açısından kıyaslanması
GÜLGÜN ÖZBEK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2017
5. Metastatik kolon kanserli hastalarda serum VEGF, semaforin düzeyleri ve neuropilin-1 ekspresyonlarının prognozla ilişkisi
TUBA KARPUZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018
6. Metastatik kolon kanserli hastalarda PET/BT' deki yağ dokusu dağılımı ve metabolik aktivitesinin prognostik faktörlerle ilişkisi
TUBA KARAÇELİK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020