Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. HÜRKAN KERİMOĞLU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : hkerimoglu@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Behçet hastalarında kornea endotel özelliklerinin konfokal mikroskopi ile değerlendirilmesi
TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
BİTİRGEN GÜLFİDAN,GÜNEŞ İREM,ŞATIRTAV AKDENİZ GÜNHAL,KERİMOĞLU HÜRKAN,ÖZKAĞNICI AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Prematüre Retinopatisinde Serum Nötrofil-Lenfosit, Lenfosit-Monosit ve Trombosit-Lenfosit Oranlarının Karşılaştırılması
türk oftalmoloji ulusal kongresi
GÜNDOĞAN ALİ OSMAN,ŞATIRTAV AKDENİZ GÜNHAL,ALTUNHAN HÜSEYİN,KERİMOĞLU HÜRKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Vogt-Koyanagi-Harada Hastalığı ile Anterior İskemik Optik Nöropati Birlikteliği: Olgu Sunumu
TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
GÜNEŞ İREM,ŞATIRTAV AKDENİZ GÜNHAL,BİTİRGEN GÜLFİDAN,KERİMOĞLU HÜRKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Endojen Fungal Endoftalmide Vitrektomi
TOD 52. Ulusal Kongresi
ŞATIRTAV GÜNHAL,GÜNEŞ İREM,daraghma muhammed,KERİMOĞLU HÜRKAN
Aktif
Türkçe
5. Optik Disk Piti Makulopatisinin Lazer Fotokoagulasyon ve Gaz Tamponadı ile Tedavisi
TOD 52. Ulusal Kongresi
MİRZA ENVER,ŞATIRTAV GÜNHAL,KERİMOĞLU HÜRKAN,OKKA MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
6. Retinal lazer fotokoagülasyon tedavisi uygulanan gözlerde pupil ışık refleksi yanıtlarının değerlendirilmesi
TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
TÜRK HÜSEYİN BUĞRA,BİTİRGEN GÜLFİDAN,KERİMOĞLU HÜRKAN,ŞATIRTAV GÜNHAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Secondary Glaucoma After Intravitreal Dexamethasone 0.7 mg Implant In Patients With Retinal Vein Occlusion
World Glaucoma Congress
OKKA MEHMET,ŞATIRTAV GÜNHAL,GÜNDÜZ MEHMET KEMAL,KERİMOĞLU HÜRKAN,MÜSTAKİM HALİT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
8. Kan şekeri regüle olmayan diyabetik maküler ödemli hastalarda tedaviye yanıtın serum sitokin düzeyleri ile korelasyonu
TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
TINKIR KAYITMAZBATIR EMİNE,BİTİRGEN GÜLFİDAN,ŞATIRTAV GÜNHAL,KILINÇ İBRAHİM,KULAKSIZOĞLU MUSTAFA,SAVUT BÜLENT,KERİMOĞLU HÜRKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. SUDDEN ONSET VISION LOSS AS AN INITIAL MANIFESTATION OF ELEVATED SERUM LIPOPROTEIN A LEVELS REPORT OF TWO CASES
Thrombosis Research
Tokgoz H,Caliskan Umran,OKKA MEHMET,KERİMOĞLU HÜRKAN,BİTİRGEN GÜLFİDAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
10. Bilateral Optic Nerve Head Coloboma with Choroidal Neovascular Membrane Long Term Results of Anti VEGF Treatment
WOC - World Ophthalmology Congress
KERİMOĞLU HÜRKAN,ŞATIRTAV GÜNHAL,OLTULU REFİK,OKKA MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
11. EFFECT OF ALTERED EATING HABITS AND PERIODS DURING RAMADAN FASTING ON SUBFOVEAL CHOROIDAL THICKNESS
American Society of Retina Surgeons Meeting
KERİMOĞLU HÜRKAN,ŞATIRTAV GÜNHAL,OKKA MEHMET,ELDEM MEHMET BORA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
12. Vitreoretinal Cerrahide Tartışmalı Konular
Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi
KERİMOĞLU HÜRKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
13. Premacular Subhyaloid Hemorrhage Treated with Argon Laser Hyaloidotomy in A Pregnant Patient
15 th Euretina Congress
KERİMOĞLU HÜRKAN,ŞATIRTAV GÜNHAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
14. Intraocular lens explantation exchange indications postoperative interventions and outcomes
19th ESCRS Winter Meeting
OLTULU REFİK,ERŞAN İSMAİL,ŞATIRTAV GÜNHAL,Donbaloğlu Meryem,KERİMOĞLU HÜRKAN,ÖZKAĞNICI AHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
15. Secondary glaucoma after intravitreal dexamethasone 0 7mg implant in patients with retinal vein occlusion
International Glaucoma Review
OKKA MEHMET,OLTULU REFİK,ŞATIRTAV GÜNHAL,KERİMOĞLU HÜRKAN,Derin Nisanur
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
16. Change in contrast sensitivity and pattern electroretinography parameters in patients with primary open angle glaucoma
International Glaucoma review
OKKA MEHMET,ŞATIRTAV GÜNHAL,OLTULU REFİK,KERİMOĞLU HÜRKAN,GÜNDÜZ MEHMET KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
17. Floresein Anjiografide Genel Prensipler ve Anormal Floresein Anjiografi Kalıpları
Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi
KERİMOĞLU HÜRKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
18. Long term results of Anti VEGF Treatment In A Case With Blateral Optic Nerve HEad Coloboma and Choroidal Neovascular Membrane
ESASO
KERİMOĞLU HÜRKAN,ŞATIRTAV GÜNHAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce