Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. HÜRKAN KERİMOĞLU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : hkerimoglu@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Kırma kusuru, aksiyel uzunluk, vücut postürü ve diurnal değişikliklere göre koroid kalınlığının değerlendirilmesi
İSMAİL DOĞRU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2013
2. Farklı yöntemler ile retina dekolmanı tedavisi yapılan hastalarda maküla segment kalınlıklarının optik kohorens tomografi ile değerlendirilmesi
HALİT MÜSTAKİM
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2017
3. Kan şekeri regüle olmayan diyabetik maküler ödemli hastalarda tedaviye yanıtın serum sitokin düzeyleri ile korelasyonu
EMİNE TINKIR KAYITMAZBATIR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2017
4. Penetran keratoplasti sonrası göz içi basıncı yüksekliği insidansı ve risk faktörlerinin incelenmesi
BİLTAN AYŞEGÜL KARAKUŞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2017
5. Makula ve optik sinir başı parametrelerinin yaşa bağlı değişiminin optik koherens tomografi ve optik koherens tomografi anjiyografi ile değerlendirilmesi
RAFİYE NUR ABAY
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2021