Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. LEMA TAVLI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

E-posta : ltavli@erbakan.edu.tr
Makaleler
1. Mechanisms and comparison of anti allergic efficacy of topical lodoxamide and cromolyn sodium treatment in vernal keratoconjunctivitis
Avunduk MA, Avunduk MC, Kapıcıoglu Z, Akyol NTavlı L
Uluslararası
Hakemli
2000
2. Aritmojenik Sağ Ventriküler Kardiyomiyopatiye Bağlı Ani Ölüm
Demirci Ş, Doğan KH, Gülmen MK, Talı Lv
Ulusal
Hakemli
2013
3. Astım Kliniği ile Başvuran Özefagiyal Kist
Pekcan S, Keleş S, Artaç H, Tavlı L
Ulusal
Hakemli
2010
4. Tek umbilikal arter içeren umbilikal kordon anomalisi
Tavlı L, Çivi S, Gezginç K, AAkyürek C
Ulusal
Hakemli
2003
5. Kronik hepatitlerde derecelendirme ve evrelendirme
Avunduk MC, Güleç Aİ, Güngör S, Tavlı L
Ulusal
Hakemli
2000
6. Akciğerin konjenital kistik adenomatoid malformasyonu Prenatal tanı ve postnatal tedavi
Günel E, Yurtcu M, Tavlı L
Ulusal
Hakemli
2004
7. Difallus penoscrotal transpozisyon ve perineal kitle bulgusu veren son bağırsak duplikasyonu
Dilsiz A, Yurtcu M, taşpınar E, Tavlı L
Ulusal
Hakemli
2007
8. Gastric heterotopia together with intestinal metaplasia in the gallbladder Case report and rewiew of literatüre
Tavlı L, Belviranlı M, Erikoğlu M, Esen H
Ulusal
Hakemli
2005
9. Mide karsinomlarında hücre proliferasyon belirleyicisi olarak PCNA Ki 67 ve AgNOR kullanımı
Avunduk MC, Tavlı Ş, Yol S, Tavlı L
Ulusal
Hakemli
2000
10. Primer odak ve lenf nodülü metastazlarında tümör diferansiasyonunun karşılaştırılması
Kartal R, Tavlı L, Avunduk MC
Ulusal
Hakemli
1998
11. Anjiyoimmünoblastik lenfadenopati Benzeri Lenfoma Olgu Sunumu
TAVLI LEMA
Ulusal
Hakemli
1998
12. Ekstrakorporeal Şok Wave litotripsiyi izleyen Böbrek dokusu hasarına Verapamil Allopurinol ve İndometazinin koruyucu etkilerinin histopatolojik değerlendirilmesi
Tavlı L, Vural Ö, Güngör S, Acarer E
Ulusal
Hakemli
1996
13. Pankreasın Malign papiller kistik Tümörü
Belviranlı M, Tavlı Ş, Vatansev C, aksoy FTavlı L
Ulusal
Hakemli
1995
14. Primer Meme Tümörlerinin Histolojik Grade3 leri ile AgNOR Ortalamaları
Güngör S, Tavlı L, Ömeroğlu E, Tavlı Ş
Ulusal
Hakemli
1998
15. Safra Kesesi Adenokarsinomları
Tavlı L, Vural Ö, Tavlı Ş, Yol S
Ulusal
Hakemli
1996
16. Tiroid Kanseri ve Hashimoto Tiroiditi İlişkisi
Yol S, Tavlı Ş, Tavlı L, Ömeroğlu E
Ulusal
Hakemli
1996
17. Primer odak ve lenf nodülü metastazlarında tümör diferansiasyonunun karşılaştırılması
Kartal R, Güngör S, Tavlı L
Ulusal
Hakemli
1997
18. Kırkyedi fötal ve neonatal otopside kalp kası değişiklikleri
Vural Ö, Yılmaz O, Tavlı L, Ziylan T
Ulusal
Hakemli
1995
19. Konya Yöresinde Ekinokokkozis Sorunu 885 olgu
Tavlı L, Yol S, Günel ETavlı Ş
Ulusal
Hakemli
1995
20. Kolorektal karsinomlarda bölgesel lenf ganglionu metastazlarına etkili histopatolojik parametreler
vural Ö, Yılmaz Ö, Güngör S, Tavlı L
Ulusal
Hakemli
1995
21. kaviter pulmoner nodüllü yassı hücreli karsinom
Balcı K, Süerdem M, Gök M, Tavlı L
Ulusal
Hakemli
1994
22. Diabetik ratlarda silazapril ve amlodipinin böbrekler üzerine etkisinin histopatolojik incelenmesi
Kaya A, Akgüzel M, Akpınar V, Tavlı L
Ulusal
Hakemli
1994
23. Meme Kanserlerinde Histolojik Grade ve Elastozis İlişkisi
Koral SH, Tavlı L, Vural Ö, Tavlı Ş
Ulusal
Hakemli
1993
24. Ratların kolon rezeksiyonlarında sukralfatın koruyucu ve tedavi edici etkisi
Karahan Ö, Tavlı L, Tavlı Ş, Şahin M
Ulusal
Hakemli
1991
25. Tiroidin İnce iğne Aspirasyon Biyopsisi
Tavli Ş, Tunç İ, Kaynak A, Özer ŞTekin ŞTavlı L
Ulusal
Hakemli
1991
26. Kısa Barsak Sendromunda Famotidin ve Omeprazol ün Etkileri
Tunç İ, Tavlı Ş, Kaynak A, Tavli L
Ulusal
Hakemli
1991
27. Alkalen Reflü Gastritin Önlennıesinde Sucralfatın Rolü
Tekin Ş, Tavlı Ş, Tunç İ, Tavli L
Ulusal
Hakemli
1991
28. Testisten tru cut iğne biyopsisi ile alınan materyalin ışık ve elektron mikroskobu bulgularının karşılaştırılması
Sert U, Acar A, Güven C, Tavli L
Ulusal
Hakemli
1991
29. Mast hücrelerinin iltihap ve tümörlerle olan ilişkileri
Vural Ö, Yılmaz O, Tavlı L, Güngör S
Ulusal
Hakemli
1991
30. Bir vaka dolayısı ile Prune Belly sendromunda ürolojik tedavi
sert Ü, Karaaslan s, Acar A, Tavli L
Ulusal
Hakemli
1990
31. Karın içi yapışıklık oluşmasında değişik sütür materyellerinin etkileri
Tavli Ş, Karahan Ö, Tatkan Y, Tavlı L
Ulusal
Hakemli
1990
32. Memede Fibro Kistik Hastalık Kanser İlişkisi
Tavli Ş, Tavli L, Tunç İ
Ulusal
Hakemli
1989
33. Dalakta Kisthidatik Perforasyonu
Tavli Ş, Tavli L, Tatkan Y, Arıkan y
Ulusal
Hakemli
1989
34. Pnömotozis Sistoides İntestinalis
Tavli L, Tavli Ş, Ökesli N, Karahan Ö
Ulusal
Hakemli
1989
35. İleal karsinoid Tümör
Tavli Ş, Tavli L, Ünal E, Karahan ÖKartal A
Ulusal
Hakemli
1989
36. Abdominal Burkitt Lenfoma sı
Tavli L, Tatkan Y, Yılmaz O
Ulusal
Hakemli
1989
37. Abortus olaylarında mast hücrelerinin plasentadaki durumu
Tavli L, Karaca AR, Afşin E, Yılmaz O
Ulusal
Hakemli
1989
38. Overin Sertoli Leydig hücreli tümörleri
Güngör S, Ustun H, Tunç M, Avşar FTavli L
Ulusal
Hakemli
1989
39. Mide karsinomu ile mide peptik ulkusu arasındaki patojenik ilişki
Yilmaz O, Kartal A, Vural O, Tavli L
Ulusal
Hakemli
1989
40. Tiroid Bezinin İğne Biyopsisi
Tavli S, Tavli L
Ulusal
Hakemli
1989
41. Timus Tümörleri
Okten I, Paç M, Cildag O, Tavli L
Ulusal
Hakemli
1987
42. Renal pelvisin skuamöz hücreli karsinoması
Tavli L, Sert Ü, Tavli S, Vural A
Ulusal
Hakemli
1989
43. Kliniğimizde görülen 4 krukenberg tümörü olgusu
Akyürek C, Onur E, Tavli L, Kara B
Ulusal
Hakemli
1989
44. Timus Tümörleri
Okten I, Paç M, Cildag O, Tavli L
Ulusal
Hakemli
1987
45. Timus Tümörleri
Okten I, Paç M, Cildag O, Tavli L
Ulusal
Hakemli
1987
46. Memenin Cystosarcoma phyllodes i
Ökten I, Paç M, Tavli L, Yekeler M
Ulusal
Hakemli
1986
47. Uterine smooth muscle tumors of uncertain malignant potential a case presentation
Gezginc K, Yazici F, Tavli L
Uluslararası
Hakemli
2011
48. Askin s Tumor in an Adult Hindawi Publishing CorporationCase Reports in Medicine Case Report and Findings on 18F FDG PET CT
Karagedik G, Sari O, Altinok T, Tavli L
Uluslararası
Hakemli
2009
49. Gastric heterotopia together with intestinal metaplasia in the gallbladder Case report and review of literature
Tavli L, Belviranlı M, Erikoğlu M, Toy HEsen H
Ulusal
Hakemli
2005
50. Malignant Brenner tumor of the ovary analysis of 13 cases
Gezginc K, Karatayli R, Yazici f, Tavli L
Uluslararası
Hakemli
2012
51. Cotyledonoid dissecting leiomyoma of the uterus with intravascular growth in postmenopausal woman a case presentation
Gezginc K, Yazici F, Tavli L
Uluslararası
Hakemli
2011
52. Isolated bowel segment created by omentoenteropexy histologic findings
Günel E, Tavlı L, Çağlayan F, Gündoğan AH
Uluslararası
Hakemli
1997
53. 7 Mesenchymal Hamartoma of the liver Mimicking Hepatoblastoma
ünal E, Yavuz K, Akcaören Z, Tavlı L
Uluslararası
Hakemli
2014
54. Malignant glioblastomatous transformation of a low grade glioma in a child
Ünal E, Köksal Y, Çimen O, Tavlı L
Uluslararası
Hakemli
2008
55. Primary neuroendocrine carcinoma arising with in a mature sacrococcygeal teratoma
Arazi M, Toy H, Tavlı L
Uluslararası
Hakemli
2007
56. Effects of phototheraphy on the growth plate in newborn rats
Atabek ME, Pirgon O, Kurdoğlu S, Tavli L
Uluslararası
Hakemli
2006
57. The effects of serum estrogen levels on hypoxemia and blood nitric oxide levels in experimental hepatopulmoner syndrome
Yol S, Erikoğlu M, SS Toprak, Tavlı L
Uluslararası
Hakemli
2005
58. Mechanisms and comparison of anti allergic efficacy of topical lodoxamide and cromolyn sodium treatment keratoconjunctivitis
Avunduk AM, Avunduk MC, Kapıcıoğlu Z, Tavlı L
Uluslararası
Hakemli
2000
59. Mechanisms and comparison of anti allergic efficacy of topical lodoxamide and cromolyn sodium treatment keratoconjunctivitis
Avunduk AM, Avunduk MC, Kapıcıoğlu Z, Tavlı L
Uluslararası
Hakemli
2000
60. Retroperitoneal and Scrotal Giant Liposarcoma Report of a Case
Serdar Yol, Şakir Tavlı, Lema Tavlı, Metin Belviranlı
Uluslararası
Hakemli
1998