Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. LEMA TAVLI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

E-posta : ltavli@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Primer odak ve lenf nodülü metastazlarında tümör diferansiasyonunun karşılaştırılması
RAHİME KARTAL
Selçuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Patoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
1996
2. Seröz ve müsinöz over tümörlerinde c-erbB-2, cyclin D1 ve survivın ekspresyonlarının değerlendirilmesi
GÜLAY TURAN
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Patoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2010
3. Primer akciğer adenokarsinomu ile skuamöz hücreli karsinom ayırımında ve akciğerin metastatik adenokarsinomlarında P40, P63, MADL ve TTF-1'in rolü
NAİLE KÖKBUDAK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Patoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2015
4. Mesanenin noninvaziv ve invaziv ürotelyal karsinomlarında B7-H3, tim-3, BTLA'nın immunhistokimyasal analizi, grade ve lenf nodu tutulumu ile ilişkisinin belirlenmesi
NAZLI TÜRK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Patoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2019