Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. BÜLENT OĞUZ GENÇ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji Anabilim Dalı

E-posta : bogenc@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. JÜVENİL MYOKLONİK EPİLEPSİ HASTALARI VE SAĞLIKLI BİREYLERDE SERUM MELATONİN DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Mustafa Altaş
/ /
Tıpta Uzmanlık
2016
2. Uykudaki hızlı göz hareketlerinin hemisferik asimetri yönüyle incelenmesi
ALİ ULVİ UCA
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Nöroloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2003
3. İşitme engellilerde görsel duyarlılığın uyandırılmış ve olaya bağlı uyandırılmış potansiyeller ile incelenmesi
BEKİR BEHİÇ SEREN
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Nöroloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2008
4. Juvenil miyoklonik epilepsili hastalar ve sağlıklı bireylerde somatosensoriyel uyarılmış potansiyellerin karşılaştırılması
AHMET MİTHAT TAVLI
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Nöroloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2011