Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. IŞIK TUNCER

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Anatomi Anabilim Dalı

E-posta : ituncer@erbakan.edu.tr
Bildiriler
2. The relationship between normal external genitalia size of women aged 15-82 and age,height,weight, BMI, parity.
4.International Mersin Symposium
TUNCER IŞIK,GEZGİNÇ KAZIM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. The adult human hand:some anthropometric considerations
3.International Mersin Symposium
TUNCER IŞIK,İYİSOY MEHMET SİNAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
6. The Turkish face:an anthropometric analysis
3.International Mersin Symposium
TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
7. Anthropometric study of proximal humerus and cavitas glenoidealis:normal glenohumeralrelationship
4.International Mersin Symposium
TUNCER IŞIK,BAYTOK AHMET,DURMAZ MEHMET SEDAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. Measurements of the human knee:using magnetic resonance imaging
4.International Mersin Symposium
TUNCER IŞIK,ÖZLÜ MUSTAFA YASİR,DURMAZ MEHMET SEDAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. Comparison of tibial torsion angles in dominant and non-Dominant extremities in elite handball players
2. International Conference on Sports for All and Wellness
MUHAMMED SALİH KIRIŞKA,BAYRAK AHMET,KÜRKLÜ GALİP BİLEN,TUNCER IŞIK,BELVİRANLI MUAZ,OKUDAN NİLSEL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
10. Morphometric Measurements of Corpus Callosum İt’xxs Relation with Sex and Age
International Mediterrean Anatomy Congress
TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
11. İnsan Trakeobronşial Ağacının Her İki Cinsiyetin Farklı Yaş Gruplarında CT ile Morfometrik Analizi
1. International Mersin Symposium
TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
12. Sedanter bireylerde tibial torsiyon açılarının dominant ve non-dominant ekstremiteler arasında karşılaştırılması
8. Ulusal Biyomekanik Kongresi
BAYRAK AHMET,TUNCER IŞIK,KÜLÜNKOĞLU BAHAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
13. Foetal thyroid gland a morphometric study
Internatıonal Symposium on Morphological Sciences
SALBACAK AHMET,ŞEKER MUZAFFER,ZİYLAN TANER,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
14. Femur growth parameters in normal fetuses
Internatıonal Symposium on Morphological Sciences
ZİYLAN TANER,MURSHID KA,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,UYSAL İSMİHAN İLKNUR,TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
15. The investigation of palate anatomy in human fetuses
4 th Asian-Pacific International Congress of Anatomists
ÜNVER DOĞAN NADİRE,UYSAL İSMİHAN İLKNUR,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,Zeliha Topal,TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
16. An assessment of the some facial parameters in human fetuses
4 th Asian-Pacific İnternational Congress of Anatomists"
TUNCER IŞIK,BALKAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
17. Morphometical study of sacrum bone in adults by multidetector computerize tomography MDCT
International Anatomical sciences and Cell Biology Conference
DUMAN TOLGA,TUNCER IŞIK,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,KIREŞİ DEMET,BÜYÜKMUMCU MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
18. External ear measurements of the students aged beween 18 24
Joint Meeting of Anatomical Societies
TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
19. The morphometric analysis of the thorocal and lumbar vertebraes
Joint Meeting of Anatomical Societies
TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
20. Some morphometric features of foramen magnum orbita and calvaria
Joint Meeting of Anatomical Societies
TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
21. The morphometric development of the fetal knee during the fetal period
Joint Meeting of Anatomical Societies
TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
22. The growth of the face of Turkish fetuses during the fetal period
Joint Meeting of Anatomical Societies
TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
23. The development of upper and lower extremities of Turkish fetuses during the fetal period
Joint Meeting of Anatomical Societies
TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
24. The development of the foot of the Turkish fetuses during the fetal period
Joint Meeting of Anatomical Societies
TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
25. Kidney dimensions Tc 99 m DMSA scan compared somatometric parameters in normal children
Joint Meeting of Anatomical Societies
TUNCER IŞIK,TAŞTEKİN GÜNGÖR
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
26. The determation of the changes in the size of kidneys related with gender age and lateralization with ultrasound
Joint Meeting of Anatomical Societies
TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
27. Samsun 7 11 yaş grubu okul çocuklarında göğüs ve kol çevresi ilişkisi
5.Ulusal Anatomi Kongresi
TUNCER IŞIK,BÜYÜKMUMCU MUSTAFA,ZİYLAN TANER
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
28. 4 5 6 Spinal sinirlerin ön köklerinin m scalenus anterior u delerek plexus brachialis oluşumuna katılımı Olgu sunumu
5. Ulusal Anatomi Kongresi
ŞEKER MUZAFFER,BÜYÜKMUMCU MUSTAFA,KARABULUT AHMET KAĞAN,UYSAL İSMİHAN İLKNUR,ZİYLAN TANER,TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
29. Morphometric analysis on the squamous part of the occipital bone in the human skull
3. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi
ZİYLAN TANER,TUNCER IŞIK,MURSHİID KA,BÜYÜKMUMCU MUSTAFA,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
30. Fetusda böbrek füzyon anomalisi L tipi böbrek
6. Ulusal Anatomi Kongresi
ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,TUNCER IŞIK,ZİYLAN TANER,MURSHID KA
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
31. Yeni doğan kadavralarda anatomik ve Radyolojik olarak araştırılan V cava superior un çapı ile doğum ağırlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi
6. Ulusal Anatomi Kongresi
TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
32. İlköğretim öğrencilerinin biiliac genişlik biacromial genişlik ve ağırlıklarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi
7. Ulusal Anatomi Kongresi
TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
33. Konya il merkezindeki 11 16 yaş grubu kız öğrencilerde sosyoekonomik durum antropometrik vücut ölçümleri ve menarş arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
7. Ulusal Anatomi Kongresi
TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
34. 2000 2001 yılları arasındaki hastanemize başvuran hastalarda böbrek anomalileri insidansı
7. Ulusal Anatomi Kongresi
TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
35. Basis crani de yer alan önemli bazı oluşumların morfometrik değerlendirilmesi cinsiyet ile ilişkisi
7. Ulusal Anatomi Kongresi
ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,ZİYLAN TANER,MUSHID KA,TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
36. Foramen magnum un morfometrik analizi cinsiyet ile ilişkisi
7. Ulusal Anatomi Kongresi
MUSHID KA,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
37. Yetişkinlerde oküler parametrelerin morfometrik olarak değerlendirilmesi
7. Ulusal Anatomi Kongresi
TUNCER IŞIK,KAMIŞ ÜMİT,ÖZKAĞNICI AHMET,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,KA Murshid,BÜYÜKMUMCU MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
38. İnsan fetuslarında trakeobronşial ağacın morfometrik gelişimi
8. Ulusal Anatomi Kongresi
TUNCER IŞIK,OK ARIBAŞ,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
39. Yetişkinlerde sternum uzunluğu ile radyolojik ve vücut ölçümleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
8. Ulusal Anatomi Kongresi
TUNCER IŞIK,GS Sunam,CERAN SAMİ,Çalık M
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
40. Truncus coeliacus un nadir bir varyasyonu
8. Ulusal Anatomi Kongresi
ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,UYSAL İSMİHAN İLKNUR,ŞEKER MUZAFFER,TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
41. Konya il merkezinde ilköğretim okulu öğrencilerinde antropometrik ölçümlerle büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi
8. Ulusal Anatomi Kongresi
TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
42. Ovariektomize sıçanlarda çinko eksikliği ve uygulamasının böbrek dokusundaki histolojik değişiklikler üzerine etkileri
31. Ulusal Fizyoloji Kongresi konferansı dahilinde
SUNAR FÜSUN,TOY HATİCE,TUNCER IŞIK,BALTACI ABDULKERİM KASIM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
43. Pinealectomy İncreases oxidant damage in kidney and testis caused by hyperthyroidism in rats
9. Ulusal Anatomi Kongresi
MOĞULKOÇ RASİM,BALTACI ABDULKERİM KASIM,AYDIN LEYLA,ESMA ÖZTEKİN,TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
44. Selçuk Üniversitesi nde anatomi dersi alan öğrenciler üzerinde yapılan anket
4.Ulusal Anatomi Kongresi
ZİYLAN TANER,ŞEKER MUZAFFER,BÜYÜKMUMCU MUSTAFA,TUNCER IŞIK,NURCAN SERT,UYSAL İSMİHAN İLKNUR,KÜÇÜKÇELİK H
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
45. Hypertyroidism causes lipid peroxidation in kidney and testis tissues of rats Protective rol of melatonin
9.Ulusal Anatomi Kongresi
MOĞULKOÇ RASİM,BALTACI ABDULKERİM KASIM,ÖZTEKİN E,AYDIN LEYLA,TUNCER IŞIK
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
46. Konjenital unilateral pulmoner arter agenezisi ve akciğer hipoplazisi
7. Ulusal Anatomi Kongresi
SUNAM GÜVEN SADİ,TUNCER IŞIK,GÖK MEHMET,CERAN SAMİ,ÖDEV KEMAL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe