Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. IŞIK TUNCER

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Anatomi Anabilim Dalı

E-posta : ituncer@erbakan.edu.tr
Makaleler
1. Comparison of Tibial Torsion Angles Between Elite Athletes and Sedentary People
BAYRAK AHMET,KÜRKLÜ GALİP BİLEN,YARGIÇ MELDA PELİN,TUNCER IŞIK
Ulusal
Hakemli
2018
2. Anthropologic features of proximal end of the tibia
TUNCER IŞIK
Uluslararası
Hakemli
2020
3. Sternal morphometry comparison to chest measurements and using roentgenography
TUNCER IŞIK
Uluslararası
Hakemli
2020
4. Examination, evaluation and statistical analysis of femoral anthropometry in Turkish population
TUNCER IŞIK
Uluslararası
Hakemli
2020
5. The morphometric development of the fetal knee during the fetal period
TUNCER IŞIK
Uluslararası
Hakemli
2020
6. Face anthropometry of Turkish Population
TUNCER IŞIK
Uluslararası
Hakemli
2020
7. Comparison of Tibial Torsion Angles Between Elite Athletes and Sedentary People
KÜRKLÜ GALİP BİLEN,BAYRAK AHMET,TUNCER IŞIK,yargıç melda pein
Uluslararası
Hakemli
2018
8. Morphometrical development of tracheobronchial tree in human foetuses.
TUNCER IŞIK
Uluslararası
Hakemli
2018
9. Angiograpic morphometry of nternal carotid, external carotid and common carotid artery in Turkis adult.
TUNCER IŞIK
Uluslararası
Hakemli
2018
10. The determination of he changes in he size of kidneys related with gender, age and lateralization with ultrasound
TUNCER IŞIK
Uluslararası
Hakemli
2018
11. Variant high origin radial artery A bilateral case
Icten N , Sullu Y , Tuncer I
Uluslararası
Hakemli
1996
12. Histological effects of zinc and melatonin on rat testes
Tuncer I , Sunar F. , Toy H. , Baltaci A. K. , Mogulkoc R.
Uluslararası
Hakemli
2011
13. Hyperthyroidism causes lipid peroxidation in kidney and testis tissuesof rats Protective role of melatonin
Mogulkoc R , Baltaci AK , Oztekin E , Aydin L , Tuncer I
Uluslararası
Hakemli
2005
14. Investigation of the bifurcation level of the common carotid artery andvariations of the branches of the external carotid artery in humanfetuses
Zumre O , Salbacak A , Cicekcibasi AE , Tuncer I , Seker M
Uluslararası
Hakemli
2005
15. Pinealectomy increases oxidant damage in kidney and testis caused byhyperthyroidism in rats
Mogulkoc Rasim , Baltaci Abdulkerim Kasim , Aydin Leyla andOztekin Esma , Tuncer Isik
Uluslararası
Hakemli
2006
16. A rare variation of the coeliac trunk
Cicekcibasi AE , Uysal II , Seker M , Tuncer I , Buyukmumcu M , Salbacak A
Uluslararası
Hakemli
2005
17. An investigation of the origin location and variations of the renalarteries in human fetuses and their clinical relevance
Cicekcibasi AE , Ziylan T , Salbacak A , Seker M andBuyukmumcu M , Tuncer I
Uluslararası
Hakemli
2005
18. Developmental variations and clinical importance of the fetal thyroidgland A morphometric study
Cicekcibasi Aynur E. , Salbacak Ahmet , Seker Muzaffer andZiylan Taner , Tuncer Isik , Buyukmumcu Mustafa
Uluslararası
Hakemli
2007
19. Vena saphena magna dublikasyonu
I.Tuncer , M.Büyükmumcu , A.E..Çiçekcibaşı , A.Salbacak
Ulusal
Hakemli
2002
20. Karadeniz Bölgesi 17 20 yaş grubu öğrencilerde boy ve alt extremite ölçümleri
N. İçten , Y. Süllü , I.Tuncer
Ulusal
Hakemli
1995
21. Osefagus un gelişiminin 17 ile 32 haftalararasındaki fetuslerde histomorfolojik olarak değerlendirilmesi
I.Tuncer , M.Tosun , S.Kalkan , R.Soylu
Ulusal
Hakemli
2005
22. Konya il merkezindeki ilkokul öğrencilerinde bazı antropometrik ölçümler ile büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi
I.Tuncer
Ulusal
Hakemli
2004
23. Mide nin gelişiminin 17 ile 32 haftalar arasındaki insan fetuslerinde histolojik olarak değerlendirilmesi
M.Tosun , I.Tuncer , S.Kalkan , R.Soylu
Ulusal
Hakemli
2004
24. Fetusda böbrek fuzyon anomalisi L tipi böbrek
Cicekcibasi AE , Ziylan T , Murshid KA , Tuncer I
Ulusal
Hakemli
2001
25. Konya il merkezindeki 11 16 yaş grubu kız öğrencilerde sosyoekonomik durum antropometrik vücut ölçümleri ve menarşla büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi
I.Tuncer
Ulusal
Hakemli
2007
26. Oküler ve periorbital antropometrik ölçümlerin değerlendirilmesi
Ü.Kamış , I.Tuncer , A.Özkağnıcı , A.E.Çiçekcibaşı , M. Büyükmumcu
Ulusal
Hakemli
2004
27. A morphometric evaluation of some important bony landmarks on the skull base related to sexes
A.E.Çiçekcibaşı , K.A.Murshed , T.Ziylan , M.Şeker , I.Tuncer
Ulusal
Hakemli
2004
28. İliak Boynuzs
U.Yensel , M.Mutlu , M.Özdemir , I.Tuncer
Ulusal
Hakemli
2003
29. Morphometric evaluation of the foramen magnum and variations in its shape A Study on Computerized Tomographic Images of Normal Adults
K.A.Murshed , A.E.Çiçekcibaşı , I.Tuncer
Ulusal
Hakemli
2003
30. İnsan fetuslarında böbrek gelişiminin morfometrik analizi
A.E.Çiçekcibaşı , T.Ziylan , M.Büyükmumcu , I.Tuncer
Ulusal
Hakemli
2002
31. Occipital kemiğin pars squama sındaki protuberantia occipitalis externa nın varyasyonu
Tuncer I , Ziylan T , Murshid KA
Ulusal
Hakemli
2001
32. Yenidoğanda V cava superior çapı ve doğum ağırlığı arasındaki ilişkinin anatomik ve radyolojik incelenmesi
I. Tuncer
Ulusal
Hakemli
2001