Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. IŞIK TUNCER

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Anatomi Anabilim Dalı

E-posta : ituncer@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Yetişkinlerde Os Sacrum'un Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (ÇKBT) ile morfometrik incelenmesi
TOLGA DUMAN
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2009
2. Elit sporcularla sedanter yaşam süren kişilerin tibial torsiyon açılarının karşılaştırılması
AHMET BAYRAK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2015